Důležitá informace

Místní předpis pro Klub mladých SVČ Hodonín k 9.9.2020

VSTUP DO BUDOVY A ODCHOD Z BUDOVY

1. Vstup do budovy KM SVČ je umožněn pouze dětem a dalším účastníkům navštěvujícím zájmové vzdělávání.

Rodiče dětí ani veřejnost do areálu bez vyzvání pracovníků KM SVČ nesmí vstoupit.

2. Děti přicházející do zájmových útvarů si vedoucí od rodičů přebírá před vchodem do KM SVČ vždy 10 až 5 minut před zahájením ZÚ. Dítě musí mít nasazenou roušku.

3. Vedoucí ZÚ děti předá rodičům ihned po ukončení schůzky opět před vchodem.

POBYT V BUDOVĚ

1. Po vstupu do budovy se děti přezují. Ihned poté si každé dítě samostatně důkladně umyje ruce mýdlem.

2. Pokud to podmínky dovolí, vedoucí děti v klubovně vyzve, aby si sundaly roušku a vložily ji do sáčku na určené místo.

3. Účastníci ZÚ se pohybují jen v daných prostorech a místnost opouští jen s dovolením vedoucího ZÚ.

4. Sociální zařízení děti navštěvují individuálně s rouškou na obličeji.

5. Vedoucí ZÚ zajistí, aby se účastníci jednotlivých ZÚ nesdružovali a nepotkávali navzájem.

6. Po ukončení schůzky se děti přezují a odchází s vedoucím ZÚ.